คลังเก็บหมวดหมู่: รางวัล/ผลงานวิชาการ

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษย์ศาสตร์ละสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 (วันที่ 5 -09-62)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนใหม่

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ ภูวงค์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Congratulations to Ajarn Suphakit for being promoted to Assistant Professor.

คณบดีรับรางวัลวิจัยดีเด่นที่ญี่ปุ่น

วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 ผศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดี ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น “Maple Leaf Scholar Awards” จาก Prof.Dr.Kevin McCormick อธิการบดีเเห่ง Huntington University ประเทศเเคนาดา จากบทความวิจัยเรื่อง “Development of Local Innovation for Promoting English Use of Local Vendors at Khao Kradong Volcano Forest Park in Buriram Province” ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ทำร่วมกับอ.พุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร เป็นทุนวิจัยที่สนับสนุนโดย สกอ. คณบดีเข้ารับรางวัลนี้ในโอกาสเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยที่ Sheraton Grande Ocean Resort เมือง Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการประชุมระดับนานาชาติที่ร่วมกันจัดโดย 5 มหาวิทยาลัย คือ Chiang Rai Rajabhat University, Dhonburi Rajabhat University, University of Miyazaki (Japan), Huntington University ( Canada) เเละ Kathmandu University (Nepal)

Congratulations…ขอเเสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตใหม่ “น้องหวาน”

Congratulations…ขอเเสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตใหม่ “น้องหวาน”
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีเป็นที่ยิ่งกับมหาบัณฑิตใหม่ “น้องหวาน” คุณกัลยากร โล่สุวรรณ ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการการบริหารธุรกิจ (MBA) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาก็ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ที่มหาวิทยาลัยรามแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ ขอให้ “น้องหวาน” ซึ่งเป็นทีมงาน HUSOC ที่เข้มแข็งและเป็นขวัญใจของคณาจารย์ จงมีแต่ความสุข ความเจริญ และประสบความสำเร็จในชีวิตตลอดไป.