คลังเก็บหมวดหมู่: ภารกิจคณบดี

เยี่ยมอาพาธปราชญ์แผ่นดิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี เข้าเยี่ยมอาพาธพระครูวิสุทธิพัฒนาภิรม (หลวงพ่อทองใส คเวสโก) เจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวง พระสังฆพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ณ โรงพยาบาลเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ขอให้หลวงพ่อหายจากอาการอาพาธในเร็ววันครับ (แม้จะไม่สบายเพียงใด หลวงพ่อก็ยังคุยเรื่องงานพัฒนาได้ตลอดอย่างมีความสุข”

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระสงฆ์ประจำสัปดาห์

“เช้าวันนี้….ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มอบหมายให้ อาจารย์ชมพู อิสริยาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ ร่วมให้กำลังใจในกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระสงฆ์ประจำสัปดาห์ พร้อมผู้บริหารคณะ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา คณาจารย์/เจ้าหน้าที่และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจ และชมรมพุทธศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์…ได้รับความร่วมมือจากบุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเป็นอย่างดียิ่งในการสืบทอดสานต่อจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามในครั้งนี้

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

คณบดีถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในงาน “วันราชภัฏ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์  เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมงานพร้อมวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในงาน “วันราชภัฏ”  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ ดังนี้

รางวัลประเภทผลงานวิจัยดีเด่น ด้านการนำเสนอผลงานวิจัย  มี 2 ท่าน ได้แก่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์     รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์  เนื้อไม้หอม   คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลประเภทบุคคลดีเด่น ด้านคนดีแทนคุณแผ่นดิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้แก่  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  กุลฑานันท์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

คณบดีเปิดงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ” THE X’GENERATION GALLERY 

ผู้ช่วนศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์  เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ” THE X’GENERATION GALLERY  ของสาขาวิชาศิลปะดิจิทัล เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560
ณ ลานไทร มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 

คณบดีเข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานจากคณะกรรมการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์  เนื้อไม้หอม  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ช่วงเวลาของผลงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30กันยายน 2560  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560  ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร15 ชั้น2 

ร่วมส่งมอบดอกดารารัตน์สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมส่งมอบดอกดารารัตน์สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์   เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยผู้รับมอบได้แก่ นายประภาส รักษาทรัพย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำไปประกอบพระราชพิธี ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ หน้าศาลากลางเก่าต่อไป.