คลังเก็บหมวดหมู่: ประมวลข่าวกิจกรรม

งานเกษียณอายุราชการ62

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2562

กิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ และเจริญจิตภาวนาเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 2 ครั้งที่ 25

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ และเจริญจิตภาวนาเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในเย็นวันพุธ เวลา 17.30 น. ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต โดยครั้งนี้ เป็นปีที่ 2 ครั้งที่ 25 มีคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญบารมี ทำความดีพัฒนาจิตใจ เสริมสร้างสุขภาวะและความรักความสามัคคี สืบสานจารีตประเพณีและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

 

 

ภาพกิจกรรมปลูกป่า สร้างชุมชน ณ บ้านโคกว่าน ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ วันที่ 15 มิถุนายน 2562

ลงฟื้นที่บ้านโคกว่าน เพื่อเตรียมความพร้อมฯ

โครงการ “วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการ “วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ” วันพุธที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศิวาลัย ลานพระพุทธพัญญูสุคโต และหอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชบุรีรัมย์  โดยคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานและไมตรีจิต กิจกรรมดีๆ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดเพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย

กิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ และเจริญจิตภาวนาเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 2 ครั้งที่ 25

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ และเจริญจิตภาวนาเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 และ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในเย็นวันพุธ เวลา 17.30 น. ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต โดยครั้งนี้ เป็นปีที่ 2 ครั้งที่ 25 มีคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญบารมี ทำความดีพัฒนาจิตใจ เสริมสร้างสุขภาวะและความรักความสามัคคี สืบสานจารีตประเพณีและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี”  ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9