ภาพบรรยากาศผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมขบวนเปิดงานกีฬาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 “พนมรุ้งเกมส์”

” order_by=”sortorder” order_directio […]

Continue Reading

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมขบวนเปิดงานกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 “พนมรุ้งเกมส์”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รัก […]

Continue Reading