คลังเก็บหมวดหมู่: งานวิจัยและบริการวิชาการ

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษย์ศาสตร์ละสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 (วันที่ 5 -09-62)

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษย์ศาสตร์ละสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 (วันที่ 4 -09-62)

ลงฟื้นที่บ้านโคกว่าน เพื่อเตรียมความพร้อมฯ

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองตาไก้

เมื่อวันที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นำโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  พร้อมทั้งทีมผู้บริหารและคณาจารย์ในคณะฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองตาไก้ โดยภายในงานมีการต้อนรับจากชาวบ้านและมีสินค้าจากชุมชนบ้านหนองตาไก้มาจัดแสดงและจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาร่วมพิธีเปิดงาน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดเวทีเพื่อระดมความคิดในการพัฒนาโครงการบริการวิชาการ ณ วัดตาไก้พลวง โดยร่วมกับ อบต.หนองยายพิมพ์ อบต.หนองกง และอบต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดเวทีเพื่อระดมความคิดในการพัฒนาโครงการบริการวิชาการ นำโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมทั้งทีมผู้บริหาร และคณาจารย์ร่วมลงพื้นที่เพื่อแบ่งปันภูมิปัญญา ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมย์(ทองใส คเวสโก) เจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวง ได้เมตตาเป็นประธานในการจัดเวที การทำงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานราชการในท้องถิ่น อบต.หนองยายพิมพ์ อบต.หนองกง และอบต.หนองโสน อ.นางรอง รวมทั้งตัวแทนจากโรงเรียน ผู้นำหมู่บ้าน พัฒนากร ตัวแทนกลุ่มอาชีพในท้องถิ่น