คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และองค์การบริหารนักศึกษา จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญจิตภาวนาและแผ่เมตตาเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการ “สวดมนต์ เจริญจิตภาวนาส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พ.ศ. 2562”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ […]

Continue Reading

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมจัดบูธในงานแถลงข่าวราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3 และงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมจัดบูธในงานแถลงข่าวราช […]

Continue Reading

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาและเพิ่มวิสัยทัศน์เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศสำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 4

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2561 คณะมนุษยศาสตร์และส […]

Continue Reading

สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยสาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จัดกา […]

Continue Reading

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดเวทีเพื่อระดมความคิดในการพัฒนาโครงการบริการวิชาการ ณ วัดตาไก้พลวง โดยร่วมกับ อบต.หนองยายพิมพ์ อบต.หนองกง และอบต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสัง […]

Continue Reading