สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยสาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จัดกา […]

Continue Reading

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดเวทีเพื่อระดมความคิดในการพัฒนาโครงการบริการวิชาการ ณ วัดตาไก้พลวง โดยร่วมกับ อบต.หนองยายพิมพ์ อบต.หนองกง และอบต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสัง […]

Continue Reading

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 หัวข้อ “Social Innovation: นวัตกรรมเพื่อสังคม”

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติเทค […]

Continue Reading

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้งที่ 12 “งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยยุคใหม่”

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จัดการประชุมวิชาก […]

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชา […]

Continue Reading