ประกาศรายชื่อและกำหนดการมอบทุนการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ […]

Continue Reading

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “กรรมการสภามหาวิทยาลัย” จากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับท่า […]

Continue Reading

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดโครงการ งานบริการวิชาการสู่งานวิจัยเพื่อตอบโจทย์พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล ณ ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 คณะมนุษยศาสตร์และสั […]

Continue Reading