รายงานความก้าวหน้างานวิจัย ทุนสนุบสนุนจากคณะ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อปิดเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

อาจารย์ชมพู อิสริยาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะม […]

Continue Reading

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์  เนื้อไม้หอม คณบดีค […]

Continue Reading

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์  เนื้อไม้หอม คณบดีค […]

Continue Reading

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และ จัดสัมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ณ แหลมแม่พิมบีช รีสอร์ท อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีพร้อมด้ […]

Continue Reading