รายงานความก้าวหน้างานวิจัย ทุนสนุบสนุนจากคณะ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อปิดเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

ข่าววิจัย ประมวลข่าวกิจกรรม

อาจารย์ชมพู อิสริยาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยนักวิจัยของคณะ รายงานความก้าวหน้างานวิจัย ทุนสนับสนุนจากคณะ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อปิดเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561   ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล 

โดยมีงานวิจัยที่นำเสนอรายงานความก้าวหน้าเพื่อปิดเล่มฉบับสมบูรณ์ ทั้งหมด 6 เรื่อง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

แชร์ข่าวสารนี้ได้เลย!