รับการประเมินประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประมวลข่าวกิจกรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ารับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล อาคาร6  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมิน ดังนี้  ผศ.ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน  ประธานกรรมการ,รศ.ดร.จักรพงษ์  พวงงามชื่น กรรมการ,
ผอ.สมโชค  ฤทธิ์จำรูญ กรรมการ   และภายในงานนอกจากได้ประเมินผลงานของคณะในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วยังมีการเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินในปีถัดไปอีกด้วย  โดยการประเมินครั้งนี้ได้คะแนนจาการประเมิน 4.02 และทางคณะจะดำเนินการพัฒนาผลงานต่อไป.


  

ร่วมแสดงความคิดเห็น

แชร์ข่าวสารนี้ได้เลย!