คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

ประมวลข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์  เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา  เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 
ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โดยมี รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา  รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

แชร์ข่าวสารนี้ได้เลย!