ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ตลอดถึงผู้มีความสนใจเข้ารับฟังบรรยาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จัดบรรยายเรื่อง  “การศึกษาต่างประเทศ ฝึกประสบการณ์และโอกาสไปทำงานประเทศสหรัฐอเมริกา” โดยทีมบรรยายจากประเทศสหรัฐอเมริกา  ในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561  เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล อาคาร6 ชั้น2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่  044-611221 ต่อ 4001 หรือ 085 024 6009 ผศ.ดร.คำภีรภาพ อินทะนู และ
E-mail :  watamphawan@gmail.com 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

แชร์ข่าวสารนี้ได้เลย!