ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่2/2561

ประมวลข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์  เนื้อไม้หอม คณบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารคณะ ประชุมครั้งที่2/2561 เพื่อหารือและจัดเตรียมงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่1(HUSOC Symposium 2018) ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน2561 นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

แชร์ข่าวสารนี้ได้เลย!