รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2561(ด่วนมาก)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2561(ด่วนมาก)
  การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ครั้งที่ 1/1) ประจําปีการศึกษา 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
เอกสารแนบท้ายประกาศ 
ใบสมัครและตัวอย่าง 
ปฏิทินการรับสมัคร 

สมัครออนไลน์  : http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp

ร่วมแสดงความคิดเห็น

แชร์ข่าวสารนี้ได้เลย!