เรียนเชิญคณาจารย์หรือผู้ที่สนใจทุกท่าน ร่วมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าววิจัย
   ขอเรียนเชิญคณาจารย์หรือผู้ที่สนใจทุกท่าน ร่วมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่าง วันที่ 18-22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
 
    สนใจสมัครได้ที่ อาจารย์ชมพู อิสริยาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เบอร์ภายใน 4001 มือถือ สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น

แชร์ข่าวสารนี้ได้เลย!