ขอเชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และจะมีการประกาศมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ของแต่ละคณะเป็นประจำทุกปี 
ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนการศึกษาจากคณาจารย์ทุกท่านเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสามารถส่งแบบฟอร์มการบริจาคและเงินทุนการศึกษา ได้ที่สำนักงานคณบดี ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 หากท่านไม่สะดวกในการชำระเงินภายในวันดังกล่าว สามารถชำระเงินได้ภายใน วันที่ 15 กันยายน 2560 ทั้งนี้ ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินจากมหาวิทยาลัยเพื่อนำไป ลดหย่อนภาษีได้เป็น 2 เท่าของจำนวนเงินที่บริจาค

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  044611221 ต่อ 4001

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

แชร์ข่าวสารนี้ได้เลย!