HUSOC จัดโครงการพัฒนานักวิจัย

ประมวลข่าวกิจกรรม

วันที่ 17 มิถุนายน 2560 รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ให้กับนักวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้โดนใจเเหล่งทุนทั้งภายในเเละภายนอก” โดยมีคณบดีเป็นผู้กล่าวรายงาน การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยให้ เเละเพื่อให้นักวิจัยได้เเลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยจากนักวิจัยรุ่นพี่สู่นักวิจัยรุ่นน้อง ในการอบรมครั้งนี้มีคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯเเละผู้สนใจเข้าร่วมอบรมพอสมควร ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันในการจัดโครงการครั้งนี้ครับ

ภาพบรรยากาศในงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

แชร์ข่าวสารนี้ได้เลย!