เรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่2/2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่2/2561 ในวันที่ 18 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล