ประชุมอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

ประมวลข่าวกิจกรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชัยคณารักษ์กูล