ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่1/2561 ณ ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล

ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่1/2561 ณ ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดประชุมคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่1/2561 เมื่อวันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์   เนื้อไม้หอม เป็นประธาน และหลังปิดงานทางคณะมีการสรรหา “กรรมการสภาวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.