บรรยากาศกิจกรรม Big Cleaning Day2018

บรรยากาศกิจกรรม Big Cleaning Day2018

คณะผุ้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม  Big Cleaning day2018 “รวมพลังจิตอาสาพัฒนา HUSOC”  ปี2561 ครั้งที่ 1  ในวันพุธ ที่ 24 มกราคม 2561 ณ บริเวณหลังอาคาร6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.