คณบดีเปิดงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ” THE X’GENERATION GALLERY 

คณบดีเปิดงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ” THE X’GENERATION GALLERY 

ผู้ช่วนศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์  เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ” THE X’GENERATION GALLERY  ของสาขาวิชาศิลปะดิจิทัล เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560
ณ ลานไทร มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.