ร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อ “Writing for Schgolary Publication:From Conception to Completion”

ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.ม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
หัวข้อ “Writing for Schgolary Publication:From Conception to Completion”
โดย Prof.Dr.Paul Kei Matsuda
ในวันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.00 – 17.30 น.
ณ ห้องประชุมลักษณะงาม ชั้น2 อาคารนวัตปัญญา

สอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณตติยา ทะนวนรัมย์ โทร 062-9028999