คณบดี ร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่น1

ประมวลข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงาน “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์” ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ รุ่นที่ 1  วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ 
โดยมี รองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในงานและได้กล่าวแนะนำผู้บริหารทุกภาคส่วนให้กับนักศึกษาใหม่ได้รับทราบและการปรับตัวในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข  ต่อไป.