ผลการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาการพัฒนาสังคม

ประมวลข่าวกิจกรรม

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-15.00 น. ได้มีการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาการพัฒนาสังคมคนใหม่แทนท่านเดิมคือ อาจารย์คคนางค์ ช่อชู ซึ่งได้ลาออกเพื่อไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริการทางวิชาการ โดยผู้ที่ได้รับการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาการพัฒนาสังคม ได้แก่ อาจารย์ฟ้าประทาน เติมขุนทด จึงขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าสาขาวิชาการพัฒนาสังคมคนใหม่มา ณ โอกาสนี้