ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ “ถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา”

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ “ถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา”  วันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.  ณ วัดอิสาณ จังหวัดบุรีรัมย์

 กำหนดการ

เวลา ๐๗.๓๐ น.                      – ตั้งต้นเทียนพรรษา พร้อมรถขบวนแห่ ณ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เวลา ๐๘.๐๐ น.                      – เคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษาไปยัง วัดอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เวลา ๐๘.๓๐ น.                     – ขบวนแห่เทียนพรรษา รอบอุโบสถ

เวลา ๐๙.๐๐ น.                     – ประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา

เวลา ๑๐.๐๐ น.                     – เสร็จพิธี