ขอเเสดงความยินดีกับเนติบัณฑิตไทย

ขอเเสดงความยินดีกับเนติบัณฑิตไทย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเเสดงความยินดีกับ นายไชยศักดิ์ โชติกวณิก นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จสามารถสอบได้เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 69 นับเป็นนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์คนเเรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่สามารถสำเร็จการศึกษาเป็นเนติบัณฑิตไทย จึงขอเเสดงความยินดีเเละชื่นชมมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.