เรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่2/2561

เรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมคณาจารย์คณะมนุษย […]

Continue Reading

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 และกิจกรรมนักศึกษาตลอดปีการศึกษา

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ป […]

Continue Reading

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่8

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข […]

Continue Reading