ประกาศการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)

จำนวนที่เปิดรับ ประกาศ หมายเหตุ: 1. สมัครด้วยตัวเองเท่า […]

Continue Reading

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผลงานเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการในการตอบโจทย์งานประกันคุณภาพการศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ฝ่ายวิชาการแลงานประกัน […]

Continue Reading

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่8

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข […]

Continue Reading