การประชุมคณาจารย์ Husoc ครั้งที่ 2/2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๒

สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๑๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล ชั้น ๒ อาคาร ๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ร่วมแสดงความคิดเห็น

แชร์ข่าวสารนี้ได้เลย!