การกิจกรรมทำวัตรเย็น-สวดมนต์

กิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ และเจริญจิตภาวนาเฉลิมพระเกียรติฯ ปีที่ 2 ครั้งที่ 26 วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 17.30 น. ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต

 
ร่วมแสดงความคิดเห็น

แชร์ข่าวสารนี้ได้เลย!