การประชุมคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2562 สมัยสามัญ ครั้งที่ 1


เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณาจารย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562 โดยการประชุมครี่งนี้เป็นการแจ้งข่าวสารที่สำคัญและรับฟังข้อคิดเห็นจากคณาจารย์ทุกท่านเพื่อดำเนินการปรับปรุงให้การขับเคลื่อนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นไปได้ด้วยดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

แชร์ข่าวสารนี้ได้เลย!