คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ต้อนรับปีใหม่ และเจริญจิตภาวนาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 13


เมื่อวันพุธที่ 2 เดือนมกราคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมทำวัตร สวดมนต์ เจริญจิตภาวนาและแผ่เมตตาเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 2 ครั้งที่ 13 ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่ออุทิศถวายพระกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 ในวาระพิเศษนี้ ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชพิศาลสุธี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์(ธ) และเจ้าอาวาสวัดทุ่งโพธิ์ เป็นประธานนำทำวัตร สวดมนต์ เจริญจิตภาวนา แผ่เมตตา และได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญบารมี และมอบพรมงคลต้อนรับปีใหม่แก่นักศึกษาที่ร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ด้วย 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

แชร์ข่าวสารนี้ได้เลย!