คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาและเพิ่มวิสัยทัศน์เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศสำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 4

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานกิจกรรมนักศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาและเพิ่มวิสัยทัศน์เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศสำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 4 โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานในการคัดเลือกครั้งนี้ พร้อมทั้งตัวแทนสาขาวิชาต่างๆจากทางคณะฯ ร่วมเป็นกรรมการในการคัดเลือกนักศึกษาทุกสาขาวิชา โดยรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการมีดังต่อไปนี้

  1. นางสาวพัชรพร ตาเบอะ   สาขาวิชาดนตรี 
  2. นายพงศธร บุตรเพ็ชร   สาขาภาษาอังกฤษ
  3. นางสาวสุภาพร หาดประโคน   สาขาภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อจากการคัดเลือกของคณะข้างต้น ยังคงสามารถเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาและเพิ่มวิสัยทัศน์เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศสำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 4 ได้ โดยสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตามลิงค์ http://gg.gg/cit98 สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 
 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

แชร์ข่าวสารนี้ได้เลย!