รายนามผู้สนับสนุนการจัดโครงการประกวดมาร์ช ดาว เดือน ดาวเคียงเดือน ปีการศึกษา 2561 (HUSOC RED CARPET 2018)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

         

         

         

         

 

สืบเนื่องจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการประกวดมาร์ช ดาว เดือน ดาวเคียงเดือน ปีการศึกษา 2561 (HUSOC RED CARPET 2018) ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะไม่สามารถดำเนินโครงการไปได้ด้วยดี หากขาดการช่วยเหลือในด้านต่างๆ จากผู้สนับสนุนทุกท่าน ซึ่งผู้สนับสนุนการจัดโครงการ มีรายนาม ดังนี้

 1. ร้านHug  Flower คุณจิรายุ  คันธารณฤมิต สนับสนุนอุปกรณ์จัดสถานที่
 2. มนต์ชัย คลินิก คุณศิริ เลาวัณย์ศิริ สนับสนุนการเสริมความงาม สนับสนุนรางวัลสำหรับผู้เข้าประกวด
 3. บริษัท เมเจอร์ ซีนิเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สนับสนุนสถานที่ถ่ายทำวีทีอาร์ และบัตรกำนัลและตั๋วหนัง
 4. ร้านเอ็ม เจ  สปอร์ต สนับสนุนเสื้อผู้เข้าประกวดดาว เดือนและดาวเคียงเดือน
 5. ร้าน IBu Café สนับสนุนรางวัลขวัญใจ IBU
 6. ร้านMr.Sushi Premium สนับสนุนรางวัลผู้เข้าประกวด
 7. ร้านShabu Zeed สนับสนุนรางวัลผู้เข้าประกวด
 8. ร้านเกศเก้าดีไซน์ สนับสนุนกรอบรูปเกียรติบัตร
 9. ร้านมุมไหม สนับสนุนรางวัลผู้เข้าประกวด
 10. ร้านดี ดีไซน์ สนับสนุนป้ายไวนิลโครงการ
 11. ร้านลอยลม (ขนมจีบ) สนับสนุนการจัดโครงการ
 12. ร้าน Nobicha (โนบิชา) สนับสนุนรางวัลผู้เข้าประกวด
 13. ร้านสปอร์ตโซน บุรีรัมย์ (หจก.ที.เอช.สปอร์ตบุรีรัมย์) สนับสนุนรางวัลผู้เข้าประกวด
 14. ร้านป๋านิจ อาหารป่า สนับสนุนการจัดโครงการ
 15. ร้านไจแอนท์ เบเกอร์มาร์ท สนับสนุนการจัดโครงการ
 16. บริษัท ทรูดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลล์ จำกัด สนับสนุนรางวัลผู้เข้าประกวด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านเป็นอย่างสูง ในความกรุณาของท่านในครั้งนี้ 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

แชร์ข่าวสารนี้ได้เลย!