มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้งที่ 12 “งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยยุคใหม่”

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้งที่ 12 “งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยยุคใหม่”  The 12th Srinakharinwirot University Research Conference 2019 ในวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2562 
ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้  

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
ร่วมแสดงความคิดเห็น

แชร์ข่าวสารนี้ได้เลย!