คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานกิจกรรมนักศึกษา ประมวลข่าวกิจกรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561 ภายใต้คอนเซ็ปงาน “เพ็ญเดือนสิบสอง ล่องกระทง ส่งสายธาร ราชภัฏ นมัสการ แม่คงคา” ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561  ณ เวทีราชภัฏภิรมย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสโมสรนักศึกษา และนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลต่างๆดังนี้ 

  1. รางวัลชนะเลิศการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2561 นางสาวสุธินี กริชยานนท ์ชั้นปี 1 สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
  2. รางวัลชนะเลิศการประดิษฐ์กระทงสวยงาม ประจำปี 2561 สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหญิง ประจำปี 2561 นางสาวเอกรักษา ดินรมรัมย์ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาดนตรี
  4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดขบวนแห่กระทง ประจำปี 2561 
ร่วมแสดงความคิดเห็น

แชร์ข่าวสารนี้ได้เลย!