คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาและชมรมพุทธศาสตร์ จัดกิจกรรมทำวัตร สวดมนต์เย็น เจริญจิตภาวนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประมวลข่าวกิจกรรม

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาและชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมทำกิจกรรมทำวัตร สวดมนต์เย็น เจริญจิตภาวนา เพื่ออบรมพัฒนาจิตใจให้สะอาด สว่าง สงบ และเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญา ตามแนวพระพุทธศาสนา โดยเริ่มจัดกิจกรรมเป็นครั้งแรก เมื่อวันพุธ ที่ 10 เดือนตุลาคม 2561 เวลา 17.00 น. และจะจัดกิจกรรมดีๆเช่นนี้ ในทุกเย็นวันพุธ ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
ร่วมแสดงความคิดเห็น

แชร์ข่าวสารนี้ได้เลย!