กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 และกิจกรรมนักศึกษาตลอดปีการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 และกิจกรรมนักศึกษาตลอดปีการศึกษา

รุ่นที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ,คณะครุศาสตร์ และคณะเทคโลโลยีอุตสาหกรรม ประมาณ 1500 คน  วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561     ณ หอประชุมวิชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.00 -08.00 น.  (ให้นักศึกศึกษานำใบเสร็จรับเงิน ค่าปฐมนิเทศ จำนวน 800 บาท) มาด้วย เพื่อขอรับอุปกรณ์ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดเตรียมใว้ให้   รายละเอียดเพิ่มเติม  ดังนี้

หมายเหตุ: กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

แชร์ข่าวสารนี้ได้เลย!