สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่8

ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่8  ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบรีรัมย์

ติดตามข่าวสารและการลงทะเบียนได้ที่ http://pa.bru.ac.th/conference2018/

ร่วมแสดงความคิดเห็น

แชร์ข่าวสารนี้ได้เลย!