กำหนดการ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการ

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

(The 1st National and  International  Symposium on Humanities and       Social Sciences: 1st HUSOC Symposium 2018)

Humanities and Social Sciences for Sustainable Development: Opportunities and Challenges under Glocalization

วันที่ 28-29 เมษายน พ.ศ. 2561  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ร่วมแสดงความคิดเห็น

แชร์ข่าวสารนี้ได้เลย!