สาขาวิชาศิลปะดิจิทัล ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาและปฏิบัติการ “สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น” และการนำเสนอแอนิเมชันที่เข้ารอบ 10 เรื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาศิลปะดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ได้ดำเนินการจัดโครงการประกวดแอนิเมชันในหัวข้อ “สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น”  ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ได้แสดงทักษะความเป็นเลิศด้านแอนิเมชัน โดยแนวทางสร้างสรรค์ผลงานจะต้องก่อให้เกิดการตระหนักรู้คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด หรือระดับชุมชนของตน  ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านแอนิเมชัน ด้านศิลปะสร้างสรรค์ และด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น จนได้ผู้เข้ารอบสุดท้ายจำนวน 10 ทีมเพื่อนำเสนอผลงาน  ภายในงานมี workshop  การทำว่าวแอก  การทำบายศรี  การทำเครื่องปั้นดินเผา และการทำเซลล์แอนิเมชัน (แอนิเมชันแบบดั้งเดิม)  จึงขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมกิจกรรม “สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น” และรับฟังการตัดสินการประกวดแอนิเมชันรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 16 กุมภาพันธ์  ณ  อาคาร 14 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

กำหนดการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

แชร์ข่าวสารนี้ได้เลย!