ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ “การประกวดเรื่องสั้นส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”หนังสือเชิญเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ

หมายเหตุ: ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะรับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับอุดมศึกษา ณ เวทีราชภัฏภิรมย์ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.

ร่วมแสดงความคิดเห็น

แชร์ข่าวสารนี้ได้เลย!