ตรวจวัสดุ-ครุภันฑ์ ประจำปี 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประมวลข่าวกิจกรรม

ผู้ศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์  เนื้อไม้หอม พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณะ เข้ารับการตรวจวัสดุ-ครุภัณฑ์ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล โดยได้รับเกียรติจากท่าน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สมคุณา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการตรวจวัสดุ-ครุภัณฑ์ ในครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

แชร์ข่าวสารนี้ได้เลย!