ศึกษาดูงานและMOU ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.ลำปาง

ประมวลข่าวกิจกรรม

วันที่ 4 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.บุรีรัมย์ จำนวน 10 ท่าน ซึ่งนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดี ได้เข้าเยี่ยมชมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีท่านคณบดีคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร  คำใจหนัก คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่นยิ่ง ในการเข้าเยี่ยมครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และได้ลงนามความร่วมมือผ่าน MoU ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายทางวิชาการและกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ อีกมากมาย คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.ลำปางมีคณาจารย์ทั้งหมด 117 คน เจ้าหน้าที่ 12 คน และนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 2,500 คน ประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาเอก 1 สาขาวิชาคือ ภาษาไทย ระดับปริญญาโท 1 สาขาวิชาคือการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท และระดับปริญญาตรี 11 สาขาวิชาคือ สังคมศึกษา นิติศาสตร์ ดนตรี ศิลปะและการออกแบบ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน รัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาชุมชน ภาษาไทย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ การเมืองและการปกครอง

 

ภาพบรรยากาศภายในงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

แชร์ข่าวสารนี้ได้เลย!