ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอก ได้จัดพิมพ์วารสารระดับนานาชาติชื่อ "PSAKU Inter ...
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งกำหนดการเรื่อง อธิการบดีและผู้บริหารพบนักศึกษาชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ด้วย มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะให้นักศึกษาทุกชั้นปีพบอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบนโยบายของมหาวิทยาลัยในเรื่องต่างๆ ในวันที่ 7 พฤ ...
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ และเจริญจิตภาวนาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ และเจริญจิตภาวนาเฉลิมพระเกียรติ ทุกเย็นวันพุธ เวลา 17.30 น. ณ ลานพระพุ ...
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ
วันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบหมายให้ อาจารย์ชมพู อิสริยาวัฒน์ อาจารย์ธิดารัตน์ คีมกระโทก และ ...
อ่านเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 13 - 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมวิชช ...
อ่านเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการประชุมผู้บริหารและครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการประชุมผู้บริหารและครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561 โดยมีการนำเสนอคณะทั้ง 7 คณะ ของมห ...
อ่านเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จัดพิธีบำเ ...
อ่านเพิ่มเติม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาและชมรมพุทธศาสตร์ จัดกิจกรรมทำวัตร สวดมนต์เย็น เจริญจิตภาวนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาและชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมทำกิจกรรมทำวัตร สวดมนต์เย็น เจริญจิตภาวนา เพื่ออบ ...
อ่านเพิ่มเติม
เรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมพิธีเพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมพิธีเพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระมหากษัต ...
อ่านเพิ่มเติม
วีดีโอตัวอย่าง ดาว เดือน ดาวเคียงเดือน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บร.
บรรยากาศการถ่ายภาพนิ่ง Husoc RED CARPET 2018 กับการประกวดดาว เดือนและดาวเคียงเดือน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปี 2561 พบกั ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...