ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพจากพิธีมอบทุนการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อและกำหนดการมอบทุนการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้แจ้งกำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน ...
อ่านเพิ่มเติม
รายนามผู้สนับสนุนการจัดโครงการประกวดมาร์ช ดาว เดือน ดาวเคียงเดือน ปีการศึกษา 2561 (HUSOC RED CARPET 2018)
สืบเนื่องจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการประกวดมาร์ช ดาว เดือน ดาวเคียงเดือน ปีการศึกษา 2561 (HUSOC RED CARPET 2018) ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ ...
อ่านเพิ่มเติม
สำนักศิลปะวัฒนธรรม กำหนดจัดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสำนักศิลปะวัฒนธรรม กำหนดจัดโครงการกำหนดจัดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2561 เพื่อให้คณาจารย์ บุคลาการ แ ...
อ่านเพิ่มเติม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เชิญวิทยากรจาก Tennessee State America เพื่อบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คำภีรภาพ อินทะนู อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เชิญวิทยากร MR.RATTANAVONG GARY DEE ตำแหน่งเจ้าห ...
อ่านเพิ่มเติม
ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “กรรมการสภามหาวิทยาลัย” จากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับการคัด ...
อ่านเพิ่มเติม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดโครงการ งานบริการวิชาการสู่งานวิจัยเพื่อตอบโจทย์พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล ณ ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดโครงการ งานบริการวิชาการสู่งานวิจัยเพื่อตอบโจทย์พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล ณ ห้องประชุมชัยค ...
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ และเจริญจิตภาวนาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 3
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ และเจริญจิตภาวนาเฉลิมพระเกียรติ ทุกเย็นวันพุธ เวลา 17.30 น. ณ ลานพระพุ ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...