ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ ตำรา หนังสือ การนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการและเปิดคลินิกการทำผลงานวิชาการ”

กิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ และเจริญจิตภาวนาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 14

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และองค์การบริหารนักศึกษา จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญจิตภาวนาและแผ่เมตตาเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการ “สวดมนต์ เจริญจิตภาวนาส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พ.ศ. 2562”

กิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ และเจริญจิตภาวนาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 15

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ […]

ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ภาพบรรยากาศ กิจกรรม Bru freshy Boys&Girls ; มนต์ขลังบุรีรัมย์ อารยธรรมอีสานใต้ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ต้อนรับปีใหม่ และเจริญจิตภาวนาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 13

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และองค์การบริหารนักศึกษา จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญจิตภาวนาและแผ่เมตตาเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการ “สวดมนต์ เจริญจิตภาวนาส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พ.ศ. 2562”

ภาพกิจกรรมงานสังสรรค์สามัคคีปีใหม่ 2562

RSS Buriram Rajabhat University