หน้าแรก


รวบรวมแหล่งระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและของคณะ| Click–>


รวบรวมแหล่งฝึกประสบการณ์และสถานที่ทำงาน สำหรับนักศึกษา| Click–>


ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ สามารถตรวจสอบรายละเอียดพื้นฐานของแต่ละหลักสูตร|Click–>


นางสาวปิยาพร ประทุมมา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาวิชาคอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน (กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์”) จำนวน 98 ทุน ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร โดยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษให้เกียรติเป็นประธานพิธี ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีและมอบทุนสนับสนุนการเดินทางเพื่อ ...
อ่านเพิ่มเติม

อ่านข่าวทั้งหมด>>

งานบริการ

ระบบสารสนเทศ

สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

  • ABI/INFORM Collection
    ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และครอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมากที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500ชื่อเรื่อง
  • ACM Digital Library
    เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery)
  • IEEE/IET Electronic Library (IEL)
    เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET) ซึ่งใน IEL ประกอบด้วยเอกสารมากกว่า 1.2 ล้านจากสิ่งพิมพ์มากกว่า 12,000 ชื่อ

งานวิชาการ/แหล่งตีพิมพ์

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์  เนื้อไม้หอม
คณบดี
สายตรงคณบดี|สารจากคณบดี


RSS ฐานข้อมูล Dspace